shuru HABITU oor oo

הרבה טכנולוגיה, קצת רגש. ולהפך

shuru HABITU oor oo random header image

פוסטים מחודש October 2011

סתיו פוסט קיץ

October 1st, 2011 · 5 תגובות

יכול להיות שמה שצריך לעשות זה פשוט להתבגר – להודות ולומר שהתדירות בבלוג הזה היא פעם ברבעון, זה גם בסדר. לא זכורה לי הגדרת תדירות נוקשה אחרת לגבי פרסום פוסטים בבלוג, לא יצא חוק בנושא ולא יוציאו אותי מאיגוד הבלוגאים אם אפרסם גם פעם בשנה, זכותי. [איזו דרך עקלקלה לומר – מדהים כמה שבלוג, כולה […]

[להמשך ←]

תגיות: יופי